محصولات

کارت هوشمند

اتوماسیون مبتنی بر کارت های هوشمند (RFiD) اعم از کارت های MIFARE, DESFIRE, NFC

طراحی اتوماسیون تحت وب و ویندوز

طراحی اتوماسیون اداری
طراحی اتوماسیون تحت وب
طراحی اتوماسیون تحت ویندوز
طراحی پورتال سازمانی
طراحی سیستم های گردش کار WorkFlow
طراحی سیستم ارتباط با مشتری CRM
سیستم های کارت هوشمند