تولید محتوا : بسته نسیم ( بسته اقتصادی )

بازدید : 185   |      

قیمت: 550,000 تومان

آموزش اصول اساسی سئو و تولید محتوا
بررسی و آنالیز کلمات کلیدی
دسته بندی و تفکیک کلمات کلیدی
نصب سرچ کنسول گوگل
لینک سازی صفحات ایجاد شده داخلی , 15 صفحه در ماه
ایجاد 1 وبلاگ برای لینک سازی
تولید محتوا 15 صفحه در ماه
انتشار محتوا در دو شبکه اجتماعی

آموزش اصول اساسی سئو و تولید محتوا
بررسی و آنالیز کلمات کلیدی
دسته بندی و تفکیک کلمات کلیدی
نصب سرچ کنسول گوگل
لینک سازی صفحات ایجاد شده داخلی , 15 صفحه در ماه
ایجاد 1 وبلاگ برای لینک سازی
تولید محتوا 15 صفحه در ماه
انتشار محتوا در دو شبکه اجتماعی