شرکت پیشگامان در راستای توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه برنامه نویسی
از برنامه نویسان در تخصص های زیر دعوت به همکاری مینماید
1- NodeJS
2- MongoDB
3- ReactJS
4- Redux
داشتن چند مهارت امتیاز تلقی میگردد
داشتن روحیه تیم ورک و قابلیت تحقیق و توسعه الزامی است
استخدام در دو وضعیت فول تایم و پاره وقت انجام میگردد
حقوق به میزان تخصص قابل افزایش میباشد و بیمه انجام میگردد

 

نظر بدهید