آموزش و مقالات

دانش فروشندگی

فشارهای فراوان موجود در فعالیت‌های تجاری در بازارها، باعث آن شده است که بسیاری از فروشندگان و مدیران فروش برخی دانش‌ها و مهارت‌های اساسی فروش را نادیده بگیرند. اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد این نکته است که برتری مدیران فروش و فروشندگان حرفه‌ای و موفق در به روزرسانی اطلاعات خود در چهار دانش محوری و اساسی می‌باشد. ***با پیشگامان باشید***

چرا بسیاری از کمپین های تبلیغاتی شکست می‌خورند؟

یکی از بزرگترین نیاز استارتاپ‌ها طراحی کمپین‌های تبلیغاتی و برنامه‌های بازاریابی موثری است که به رشد و توسعه بازار آنها کمک کند. شما روزانه شاهد برنامه‌های بازاریابی و کمپین‌های تبلیغاتی زیادی هستید که عملاً شکست خورده و حتی بعضن چندش آور هستند.