قوانین میلیونرها !!!!
قوانین میلیونرها !!!!

قوانین میلیونرهای خود ساخته  !!!!

 • رویاهای بزرگ در سر بپرورانید !
 • حس هدفمندی را در خود پرورش دهید
 • خود را دارای شغل آزاد بدانید
 • کاری را که واقعا دوست دارید انجام دهید
 • در کار خود همیشه بهترین باشید
 • سخت تر و بیشتر کار کنید
 • خود را وقت یادگیری مادام العمر کنید
 • اول به خودتان حقوق بدهید
 • همه جزئیات کار خود را یاد بگیرید
 • خودتان را وقت خدمت رساندن به مردم کنید
 • کاملا با خود و دیگران صادق باشید
 • کارهایتان را اولویت بندی کنید
 • سریع العمل و قابل اعتماد باشید
 • آماده بالارفتن از قله های زندگی و حرفه تان را داشته باشید
 • تمرین انضباط فردی در تمام امور است
 • خلاقیت ذاتی خود را شکوفا کنید
 • با افراد درست در ارتباط باشید
 • از سلامت جسمتان خوب مراقبت نمایید
 • قاطع و عملگرا باشید
 • به شکست فکر نکنید
 • باید با سماجت و پایداری و اراده دو برابر به زندگی ادامه داد

نظر بدهید