تماس واتساپ

navigational query چیست ؟

یک navigational query  نوعی جستجوی جستجو است که با هدف یافتن یک وب سایت یا صفحه وب وارد شده است. به عنوان مثال، کاربران ممکن است به «یوتیوب» از طریق  نوار جستجوی Google  وارد شوند  تا اینکه سایت YouTube را پیدا کنند، یعنی به جای ورود نام وب سایت در قسمت   URL  از طریق جستجوی آن وارد سایت دلخواه شوند .

divider divider

ثبت نظر