طراحی اپلیکیشن های حوزه حمل و نقل و لجستیک

شرکت طراحی اپلیکیشن پیشگامان دامنه فناوری در حوزه لجستیک اقدام به طراحی و ساخت اپلیکیشن های تاکسی آنلاین، پیک موتوری، باربری آنلاین و امداد خودرو نموده است. پلتفرم های طراحی شده دارای اپلیکیشن کاربر، اپلیکیشن سفیر و پنل مدیریت سیستم می باشد و در قالب سایت و اپلیکیشن اندروید ارائه می شود. (امکان ارائه اپلیکیشن iOS نیز وجود دارد)
امکان ارائه سوپر اپلیکیشن نیز برای ارائه خدمات جامع وجود دارد و می توانید 4 سرویس را در یک اپلیکیشن دریافت نمایید.

مجوزهای شرکت پیشگامان دامنه فناوری

نظام صنفی رایانه

نظام صنفی رایانه

کد عضویت 51010258 در نظام صنفی رایانه خراسان رضوی

انجمن انفورماتیک

انجمن انفورماتیک ایران

اعضاء حقوقی فعال در حوزه خدمات اینترنت، درگاه و میزبانی

وزارت کشور

صلاحیت خدمات انفورماتیک

رتبه 4 در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی

شرکت خلاق

گواهی شرکت خلاق

عضو شرکت های خلاق در زمینه ساخت نرم افزارهای خدمات شهری