طراحی اپلیکیشن های حوزه پزشکی و سلامت

شرکت پیشگامان دامنه فناوری جهت ارائه خدمات آنلاین در حوزه های پزشکی ، پرستاری، نگهداری از سالمندان اقدام به طراحی و پیاده سازی پلتفرم های اختصاصی برای هر بخش نموده است. این پلتفرم ها دارای سایت، اپلیکیشن موبایل کاربر و پنل مدیریت با کد نویسی اختصاصی می باشد.
امکان پیاده سازی ویژگی های اختصاصی با رویکردهای جدید در این سیستم ها وجود دارد و قابلیت ارائه چند خدمت در یک اپلیکیشن (سوپر اپلیکیشن) نیز وجود دارد.

مجوزهای شرکت پیشگامان دامنه فناوری

نظام صنفی رایانه

نظام صنفی رایانه

کد عضویت 51010258 در نظام صنفی رایانه خراسان رضوی

انجمن انفورماتیک

انجمن انفورماتیک ایران

اعضاء حقوقی فعال در حوزه خدمات اینترنت، درگاه و میزبانی

وزارت کشور

صلاحیت خدمات انفورماتیک

رتبه 4 در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی

شرکت خلاق

گواهی شرکت خلاق

عضو شرکت های خلاق در زمینه ساخت نرم افزارهای خدمات شهری