طراحی اپلیکیشن جامع گردشگری و فروش بلیط

شرکت پیشگامان دامنه فناوری در جهت ارائه خدمات در حوزه گردشگری اقدام به پیاده سازی اپلیکیشن جامع گردشگری و اپلیکیشن خرید بلیط و تور نموده است. این پلتفرم ها دارای سایت، اپلیکیشن موبایل کاربر و پنل مدیریت با کد نویسی اختصاصی می باشد.
قابلیت شخصی سازی و امکان اتصال به سیستم های وایت لیبل فروش بلیط و تور در این سیستم وجود دارد.

مجوزهای شرکت پیشگامان دامنه فناوری

نظام صنفی رایانه

نظام صنفی رایانه

کد عضویت 51010258 در نظام صنفی رایانه خراسان رضوی
انجمن انفورماتیک

انجمن انفورماتیک ایران

اعضاء حقوقی فعال در حوزه خدمات اینترنت، درگاه و میزبانی
وزارت کشور

صلاحیت خدمات انفورماتیک

رتبه 4 در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی
شرکت خلاق

گواهی شرکت خلاق

عضو شرکت های خلاق در زمینه ساخت نرم افزارهای خدمات شهری