طراحی اپلیکیشن بازیافت زباله کارو

طراحی اپلیکیشن بازیافت زباله کارو

اپلیکیشن بازیافت زباله یکی از استارتاپ های موفق برای مدیریت پسماندهای شهری است، تیم فنی پیشگامان دامنه فناوری با به‌روز ترین متد برنامه‌نویسی اپلیکیشن مدیریت پسماند کارو را طراحی و پیاده‌سازی کرده است.
این برنامه شامل سه بخش: 1- اپلیکیشن کاربر 2- اپلیکیشن پاکبان 3- پنل مدیریت است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه طراحی اپلیکیشن بازیافت مراجعه کنید.