طراحی اپلیکیشن چند فروشگاهی تیک تا

طراحی اپلیکیشن چند فروشگاهی تیک تا

مارکت پلیس تیک تا پلتفرمی چند فروشگاهی در شهر قزوین است که توسط تیم برنامه نویسی پیشگامان دامنه فناوری ساخته شده است.
این اپلیکیشن بستری برای فروشندگان و خریداران در فضای اینترنت است؛ به عبارت ساده تر مارکت پلیس یک فروشگاه بزرگ است که شامل مغازه های کوچک مختلف می باشد که هر کدام از این فروشندگان به صورت جداگانه فروشگاه خود را اداره می کنند.

طراحی اپلیکیشن فروشگاهی