طراحی سایت جستجوی پایگاه اطلاع رسانی شیعه سرچ

طراحی سایت جستجوی پایگاه اطلاع رسانی شیعه سرچ

اولین و بزرگترین دایرکتوری پایگاه های شیعی در اینترنت که توسط گروهی از محققین شیعه نظارت میگردد. (نسخه فعلی این پورتالِ جامع توسط این شرکت پیاده سازی گردیده است)