درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت (بهین یاب)

درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت (بهین یاب)

پنجره واحدی است برای ارائه اطلاعات و خدمات مورد نیاز فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت (نسخه اول و دوم سامانه مذکور توسط این شرکت پیاده سازی گردیده است)