دانلود کتاب بابای پولدار , بابای ندار
دانلود کتاب بابای پولدار , بابای ندار

دانلود کتاب بابای پولدار , بابای ندار

انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چیزی یاد میگیرد .
ثروتمندان به فرزندان خود در زمینه کاربرد پول چه چیزی می آموزند , که نادارها و اعضای طبقه میانی جامعه از آن غافلند !
نویسندگان : رابرت کیوساکی , شارون لچنر

دانلود کتاب

خلاصه ی کتاب معروف پدر پولدار، پدر بی پول در قالب انیمیشنی آموزنده 

 

نظر بدهید