نقش روابط عمومی در تجارت ✔️

روابط عمومی شامل ایجاد یک ارتباط مطلوب براي شرکتها و محصولاتی است که طرفداران اصلی آنها از انواع راهها و ابزار ارتباطی استفاده می کنند. در قدیم، متخصصان روابط عمومی و اعضاي یک رسانه خبري به منظور ایجاد یک تصویر مطلوب در رابطه با محصول و شرکت، از طریق تبلیغ سازمان و یا محصول به وسیله رسانه هاي مختلف، فعالیت می کردند اما امروزه نقش روابط بسیار گسترده است

نقش روابط عمومی در تجارت

روابط عمومی شامل ایجاد یک ارتباط مطلوب براي شرکتها و محصولاتی است که طرفداران اصلی آنها از انواع راهها و ابزار ارتباطی استفاده می کنند. در قدیم، متخصصان روابط عمومی و اعضاي یک رسانه خبري به منظور ایجاد یک تصویر مطلوب در رابطه با محصول و شرکت، از طریق تبلیغ سازمان و یا محصول به وسیله رسانه هاي مختلف، فعالیت می کردند اما امروزه نقش روابط بسیار گسترده است و شامل:

✔️ ایجاد آگاهی و تصویر مطلوب براي شرکت و مشتري از طریق رسانه هاي مرتبط با موضوع
✔️ کنترل دقیق رسانه هاي مختلف بر نظرات عمومی در رابطه با شرکت و محصولات
✔️ کنترل بحران ها و مشکلاتی که شرکت و محصولاتش را تهدید می کند
✔️ ایجاد حسن نیت در میان افراد جامعه در مورد شرکت مورد نظر

در اینجا بیشتر توجه ما بر این که چگونه روابط عمومی از طریق تولید محصولات و آرم شرکت بازار را حمایت می کند، معطوف می گردد. در ابتدا باید به این مسئله اشاره کرد که شرکتهاي سهام داري وجود دارند که به اهداف روابط عمومی دست می یابند، از جمله کارمندان و گروههاي غیر شخصی در بازار.

بعضی رسانه ها بیشتر توجه خود را بر روي شرکت و محصولاتی که اغلب در اختیار مخاطبان قرار می دهند متمرکز می کنند و به بازاریابان و فروشندگان سودهاي کلانی را پیشنهاد می دهند. در بسیاري از شرکتهاي بزرگ روابط میان سرمایه داران و روابط مالی که بین آنها وجود دارد در نوع خود منحصر به فرد و ویژه است.

مطالعه بیشتر:       راهنمای صفر تا صد راه اندازی فروشگاه اینترنتی و مارکت پلیس

فواید روابط عمومی

روابط عمومی مزیت هایی دارد که در دیگر شیوه هاي تبلیغاتی دیده نمی شود.

✔️ اول از همه باید گفت روابط عمومی اغلب به عنوان یک فرم معتبر و قابل تبلیغ در نظر گرفته می شود. یکی از مسائل اصلی در روابط عمومی، کمک جهت ایجاد یک اعتبار براي محصول، شرکت یا فرد است. رسانه ها به عنوان یک گروه مستقل، مخاطبان بسیاري دارند و در تبلیغاتشان بی طرف هستند. تصمیماتی که در بر گیرنده شرکت و دیدگاه هاي بیان شده در مورد آن است، بر مبناي پرداخت وجه یا مبالغی استوار نیست. اما در عین حال نظرات و عقایدي که در مورد رسانه ها وجود دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. براي مثال ممکن است شرح و توضیح محصولات جدید در قسمت تجاري یک روزنامه محلی نسبت به یک آگهی تمام صفحه اي بر روي مخاطب تاثیر بیشتري داشته باشد.

✔️دوم: یک رابطه خوب طراحی شده می تواند از طریق ارائه اطلاعات مختصري در مقایسه با دیگر انواع تبلیغات ارائه شود. این منابع رسانه اي اغلب مدت و زمان بیشتري را براي توضیح وشرح محصولات به خود اختصاص می دهد.

✔️ سوم: به وسیله حجم عظیمی از رسانه ها در مورد فعالیتهاي شرکت شرح و توضیحاتی داده می شود و این توضیحات در شرایط گوناگون بسط و گسترش می یابد و در آخر، اهداف روابط عمومی در بسیاري موارد می تواند در مقایسه با دیگر فعالیتهاي تبلیغاتی هزینه هاي کمتري را در پی داشته باشد. البته این مطلب بدان معنا نیست که روابط عمومی هزینه اي در بر ندارد. بخصوص هنگامی که بازاریابان و فروشندگان به استخدام متخصصان روابط عمومی براي انجام امور، مبادرت می ورزند. اما در مقایسه با هزینه مستقیمی که دیگر تبلیغات به خصوص آگهی ها دارند، هزینه بالایی را نمی طلبد.

مطالعه بیشتر:        آنچه برای برنامه ریزی کسب و کار در بازار آنلاین باید بدانید

اهداف روابط عمومی

روابط عمومی همانند دیگر انواع تبلیغات در بازاریابی اهداف گسترده اي دارد که شامل:

 • ✔️ دادن آگاهی در مورد محصول

  بازاریابان و فروشندگان هنگامی که می خواهند یک محصول جدید را معرفی نمایند و یا این که محصولات قبلی را به شکل تازه عرضه کنند، می توانند از این طریق مشتریان را جذب نموده و به وسیله رسانه هاي مختلف به مخاطبین در مورد محصول آگاهی دهند.

 • ✔️ ایجاد علاقه در مشتریان

  چه در مورد روابط عمومی یک مقاله کوتاه ارائه شود وچه در معرفی خلاصه مقاله دیگر محصولات باشد، در هر صورت می تواند مشتریان را ترغیب نماید تا محصول مورد نظر را خریداري نمایند.

 • ✔️ ارائه اطلاعات

  از طریق روابط عمومی می توان اطلاعات بیشتري را در مورد محصول و خدمات ارائه داد. از طریق مقالات، خبرنامه ها و وب سایت ها می توان اطلاعات را به مشتریان ارائه کرد و در مورد محصول به مشتریان آگاهی داد.

 • ✔️ بر انگیختن تقاضا

  ارائه یک مقاله و شرح مثبت و سازنده در روزنامه، خبرهاي تلویزیونی واینترنت، اغلب موجب افزایش قابل ملاحظه اي در فروش محصولات می گردد.

 • ✔️ معرفی و شناساندن مارک محصول

  با ایجاد ارتباط مثبت و سازنده میان مخاطبان اصلی، در بسیاري از شرکتها از روابط عمومی براي معرفی و شناساندن بهتر مارك محصول به مخاطبان استفاده می شود و سعی می گردد تا در ایجاد یک تصویر و آرم مناسب کمک کند. امروزه ایجاد یک آرم و تصویر خوب براي شرکتها اهمیت ویژه اي دارد. یک تصویر و آرم خوب، در ایجاد یک تجارت صحیح براي شرکت موثر است و همچنین می تواند در هنگام بروز مشکلات و سختی ها کمک کننده باشد.

مطالعه بیشتر:       چگونه از اپلیکیشن های موبایل کسب درآمد کنیم؟

نقش روابط عمومی در تجارت امروز

در دنیاي منسجم و نظام یافته بازاریابی، میان تبلیغات، ارتباطات و روابط عمومی هیچ ارتباطی وجود ندارد، اما همان طور که می دانید شهرت و اعتبار یک شرکت در موفقیت آن نقش مهمی دارد. اعتبار یک شرکت می تواند پاسخگوي بخش عظیمی از تامین سرمایه شرکت باشد و این یکی از مهمترین امتیازات به حساب می آید و از راههاي گوناگون از جمله جذب و بکارگیري دوباره مشتریان و کارمندان بر فعالیت هاي شرکت تاثیر می گذارد. شهرت و اعتبار منسجم و نظام یافته شرکت بر پایه عواملی استوار است از جمله:

✔️ کیفیت محصول و خدمات
✔️ میزان درآمد و موفقیت در کار
✔️ دوام و ماندگاري کارمندان
✔️ سطح انسجام و یکپارچگی در کار
✔️ میزان صداقت و آزاد اندیشی

امروزه با بی اعتمادي که نسبت به شرکتها در میان افراد وجود دارد، شهرت و اعتبار شرکت، یک عامل مهم و اساسی به حساب می آید. به همین دلیل نیاز به ترویج یک معروفیت و اعتبار مناسب به وسیله گسترش ارتباط با افراد مختلف، افزایش یافته است.

چگونه می توان اعتماد افراد را باز گرداند؟

اگر چه معنا و مفهوم روابط عمومی بسیار بدیهی است، اما تعاریف متعددي دارد. روابط عمومی به معناي کنترل و مدیریت روابط میان یک سازمان و اعضاي وابسته به آن است. معناي تحت اللفظی روابط عمومی اداره و کنترل روابط میان افراد مختلف است. شرکتها از راههاي گوناگون می توانند حس اعتماد مردم را باز گردانند:

✔️ استفاده از انسجام و هماهنگی به عنوان یک معیار براي تصمیمات کاري
✔️ قرار دادن اطلاعات درست و صحیح در اختیار همه گروهها
✔️ در خواست مشارکت جدي از سوي مردم
✔️ ایجاد حس مسئولیت و تعهد در اجتماع
✔️ ارائه بحث و تبادل نظر جهت ترغیب اعضا

بطور کلی ارزش نهادن به نیازهاي افراد و به وجود آوردن یک رابطه خوب میان آنها یک مسئله مهم و ضروري است. پایه و اساس یک رابطه خوب اعتماد است و اعتماد بر مبناي یک ارتباط درست و صادقانه استوار است. همچنین لازمه یک رابطه خوب، توجه و دقت است. روابط عمومی صحیح، یک فرآیند دو جانبه است.

متخصصان روابط عمومی اظهار می دارند به منظور کنترل و اداره روابط میان افراد، باید از نظرات و دیدگاههاي آنها آگاهی یافت و به آن احترام گذاشت. بطور کلی باید گفت شهرت و اعتبار شرکت و ماهیت و چگونگی نگرش افراد نسبت به آن در دستیابی به موفقیت افراد، یک عامل اصلی بشمار می آید. بازگرداندن اعتماد و کمک به شرکتها براي رسیدن به شهرت و اعتبار دوباره، به هدایت و رهبري ویژه نیاز دارد، که این مهم از عهده روابط عمومی ها ساخته است .

محصول مرتبط:      طراحی سایت حرفه ای

divider
divider

محصولات مرتبط

⚡ طراحی و پیاده سازی انواع اپلیکیشن اندروید، iOS، وب اپلیکیشن و PWA ✒️ برنامه نویسی سفارشی با متدهای جدید ✒️ طراحی بصورت cross-platform ✒️ قابل انتشار بر روی تمامی مارکت های نرم افزاری معتبر مانند گوگل پلی و اپ استور ✒️ بروزرسانی سریع و آسان ✒️ سیستم مدیریت آسان و پیشرفته ◀️ مشاوره رایگان + یکسال پشتیبانی رایگان
ادامه
✍️ چرا شرکت طراحی سایت پیشگامان دامنه فناوری ؟ ☰ 15 سال سابقه فعالیت + بیش از 500 مشتری ☰ پیاده سازی طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوای اختصاصی ☰ مدیریت سریع و آسان سایت بدون نیاز به داشتن دانش فنی ☰ تحویل سریع + قیمت مناسب + بهینه سازی و سئو اولیه ☰ قابلیت نمایش بر روی موبایل (ریسپانسیو) ☰ دوره های آموزش سئو و بازاریابی دیجیتال اولیه رایگان ☎️ جهت مشاوره با ما تماس بگیرید
ادامه
⚙️ طراحی مارکت پلیس بصورت سفارشی ✏️ امکان افزودن چندین فروشگاه ✏️ دارای پنل ادمین، فروشنده و کاربر ✏️ طراحی سفارشی با کدنویسی اختصاصی ✏️ طراحی UI/UX اختصاصی ✏️ دارای اپ اندروید، iOS و PWA ✏️ اتصال به درگاه بانکی ✏️ دارای تمامی قابلیت های سبد خرید ☎️ جهت مشاوره با ما تماس بگیرید
ادامه

ثبت نظر