ویژگیهای کارآفرینان موفق (بخش اول )

ویژگیهای کارآفرینان موفق (بخش اول )

صرف نظر از تعريفي كه از موفقيت مي شود، ويژگيهاي مشتركي بين تاجران موفق وجود دارد. ميتوانيد كنار هر يك از اين ويژگيهايي كه در وجود خود حس ميكنيد علامت بزنيد و به اين طريق متوجه انباشته خودتان شويد. حتي اگر همهي اين ويژگيها را نداشته باشيد نبايد نگران بشويد، بيشتر آنها با تمرين و پرورش دادن نگرشهاي موفقيت آميز بدست ميآيد، مخصوصاً اگر هدفهايي را براي خود انتخاب كنيد و از طريق برنامه ريزيهاي استراتژيك آنها را به كار بريد تا در زمان كوتاه و طي مراحل مشخص و معلومي به آنها برسيد . *** با پیشگامان باشید ***

بايدهاي كسب و كار
هر كار و فعاليتي، يك سري بايدها و ملزومات مشخصي دارد، به طور مثال براي اين كه از لحاظ قانوني
بتوانيد در يك خيابان وسيله نقليهاي را برانيد، بايد گواهينامه رانندگي داشته باشيد. براي اين كه در رشته هاي ورزشي برترين باشيد، بايد تمرين كنيد. براي اين كه دوران بازنشستگي راحتي را سپري كنيد، بايد براي آن از قبل سرمايه گذاري كنيد. اگر هدف موفقيت در كسب و كار است، روش چندان متفاوت نخواهد بود. در اين صورت بايدهاي مخصوصي وجود دارد كه بايد پيادهسازي شوند و براي رسيدن به موفقيت در كسب و كار به كار گرفته شوند.0
تعداد زيادي از اين بايدها در كسب و كار وجود دارد. اما اين مقاله شامل تعدادي از مهمترين بايدها ميشود كه براي شروع، اجرا و گسترش يك كسب و كار سودمند لازم است.

1- كارهايي را انجام بدهيد كه از آنها لذت ميبريد.
آن چيزي كه از كسب و كارتان به عنوان رضايتمندي، بهرههاي اقتصادي، ثبات و خرسندي بدست
ميآوريد نتيجه عواملي است كه در كسب و كار خود به كار گرفتهايد. بنابراين اگر از كاري كه ميكنيد لذت نمي بريد با اطمينان ميتوان گفت كه اين موضوع در موفقيت كسب و كار فعلي و يا در عدم موفقيتهاي بعدي تأثير خواهد گذاشت. در واقع اگر از كاري كه ميكنيد لذت نبريد فرصتهايتان به موفقيت تبديل نخواهد شد.


2- با جديت كارهاي خود را انجام دهيد.
نميتوانيد انتظار داشته باشيد كه در كسب و كار خود موفق و مؤثر باشيد مگر اينكه واقعاً به كار خود و كالاها و خدماتي كه ارائه ميدهيد اعتقاد داشته باشيد. تعداد زيادي از كارآفرينان بوده اند كه كسب و كار خود را جدي نگرفتند و به راحتي از مسير اصلي خود منحرف شدند، انگيزهي خود را از دست دادند و حتي ديگر براي نجات آن زحمت زيادي نكشيدند، آنها همچنين به افراد منفينگر كه آنها را جدي نميگرفتند- فقط به اين خاطر كه در يك ساختمان اداري، فروشگاه و يا كارخانه كار نميكردند- سر تعظيم فرود ميآوردند. اما نبايد تا اين اندازه شك داشت، كساني كه روي سر صاحبان كسب و كار خانگي مثل باران ميبارند، خودشان ميدانند كه تعداد افرادي كه در خانه كار ميكنند و درآمدهاي خوبي به دست ميآورند به سرعت رشد كرده است.


3- براي هر چيزي برنامه ريزي كنيد.
داشتن برنامه ريزي براي هر جنبه اي از كسب و كار تنها به عنوان يك بايد شناخته نميشود، بلكه ميتواند عادتي باشد كه هر صاحب كسب و كاري بايد آن را پرورش دهد، به كار گيرد و حفظ كند. برنامه ريزي يك امر بسيار مهم در كسب و كار است، به اين خاطر كه فرد را ملزم به بررسي موقعيتها، تحقيق، تحليل داده ها و نتيجه گيري بر اساس آنها ميكند. برنامه ريزي كاربرد دومي هم دارد و آن اين است كه هدفها و نحوه ي رسيدن به آنها را روي كاغذ مي آورد. بنابراين، ميتوان از برنامه ريزي هم به عنوان نقشهاي براي رسيدن از نقطه
Aبه Zو هم به عنوان معياري براي اندازه گيري ميزان موفقيت در هر كدام از برنامه هاي فردي و يا بخشي از برنامه كلي استفاده كرد.


4- عاقلانه مديريت مالي كنيد.
نيروي حياتي هر كسب و كاري جريان اقتصادي آن است. براي خريد كالاها، پرداختهاي خدماتي، گسترش و عرضه ي كسب و كار، تعمير و جايگزيني ابزار و تجهيزات و حقوق بايد قدرت مالي داشته باشيد. پس تمام صاحبان كسب و كار بايد مديران مالي فكوري باشند تا مطمئن شوند كه پول جريان خواهد داشت و صورت حسابها پرداخت خواهند شد. دو تعريف در مديريت مالي وجود دارد :
درآمد : پولي كه در قبال كالاها و خدماتي كه ارائه ميدهيد، از ارباب رجوع دريافت مي كنيد.
مخارج : پولي كه براي كالاها، دستمزدها و در واقع براي بقاي كسب و كار خرج مي كنيد.

5- براي فروش خواهش كنيد.
يك كارآفرين بايد هميشه به خاطر داشته باشد كه بازاريابي و تبليغات، صرف نظر از اينكه چقدر ماهرانه، پرخرج و يا هدفمند باشند، كاملاً بي ارزش هستند، مگر اينكه يك كار ساده انجام شود. (براي فروش خواهش كنيد، بخواهيد كه از شما بخرند.) اين به اين معني نيست كه يك فروشنده ي بزرگ باشيد، تبليغات خيلي زيادي داشته باشيد و يا داراي روابط اجتماعي بالايي باشيد، تمامي اين مهارتها بي ارزش خواهند بود، مگر اينكه از مردم بخواهيد كه از شما خريد كنند.


6- به خاطر داشته باشيد همه چيز براي مشتري است.
كسب و كار به قصد محصولات و يا خدماتي كه ميفروشيد نيست. كسب و كار به قصد هزينه هايي كه براي كالاها و خدمات مي پردازيد نيست. كسب و كار به قصد رقابت و چگونگي بردن آن نيست. بلكه، كسب و كار به قصد مشتري و ارباب رجوع است. مشتريها كساني هستند كه تصميم ميگيرند كه كسب و كار شما پيشرفت بكند و يا ورشكست شود. هر كاري كه در كسب و كار خود انجام ميدهيد، از قبيل سياستها، گارانتي ها، حقوقها، ساعات كاري، عرضه ها، سفرهاي تبليغاتي و وب سايت بايد با توجه و تمركز بر روي مشتري انجام شود و براي اين كار لازم است كه آنها را خيلي خوب بشناسيد.


7- بي حد و اندازه خود را تبليغ كنيد.
يكي از مهمترين تخيلات دربارهي موقعيتهاي شخصي و يا كاري اين است كه سرانجام كسب و كار،
توانايي هاي شخصي، محصولات و خدماتتان كشف خواهد شد و انبوهي از مردم كه خواهان خريد
محصولات شما هستند به سمتتان هجوم مي آوردند. ولي چگونه ممكن است اين اتفاق بيفتد درحالي كه هيچ كسي شما و محصولاتتان را نميشناسد و نميداند چرا بايد از شما خريد كند؟
تبليغ شخصي يكي از مهمترين و سودمندترين ابزارهاي بازاريابي است كه اكثر صاحبان كسب و كار به طور بديهي در اختيارشان هست، اما متأسفانه خيلي كم به آن توجه مي كنند.


8- يك تصوير مثبت از كسب و كارتان بسازيد.
زمان كوتاهي در اختيار شما هست تا بتوانيد تصوير مثبت و به ياد ماندني در ذهن مردم بسازيد. صاحبان كسب و كار بايد از لاك خودشان بيرون بيايند و تلاشهاي آگاهانهاي را انجام دهند تا براي هميشه بتوانند تصوير يك كسب و كار حرفهاي را در ذهنها نقش كنند. اكثر صاحبان كسب و كار مزيتهاي شركتها،
فروشگاههاي مدرن، نمايشگاهها و چشم اندازهاي جالبي را كه مشتريها را جذب ميكند ندارند. در عوض آنها بايد به ابتكار، خلاقيت و جزئي نگري خود اتكا كنند تا بتوانند يك تصوير حرفهاي براي كسب و كار خود باقي بگذارند.

راه اندازی استارتاپ
9- مشتريهاي خود را بشناسيد.
يكي از مهمترين ويژگي ها و مرزهاي رقابتي كه كارآفرينان خانگي در كنار رقيبان بزرگتر دارند اين است كه فرد ميتواند شخصاً به درخواستها رسيدگي كند، (مي توانيد آن را رجوع به تكنولوژي پيشرفته بناميد) ، ولي مشتريها از شنيدن اين كه اطلاعات آنها در كامپيوتر است و بايد بازيابي شود و يا اينكه به آنها گفته ميشود كه يك عدد دوازده رقمي را شماره گيري كنند تا در نهايت به دپارتمان مورد نظر دست يابند، خسته ميشوند. به همين خاطر آنها مراجعه تلفني را نمي پذيرند.
از طرف ديگر صاحبان كسب و كار ميتوانند به تلفن ها جواب دهند تا مشتريها را بشناسند، به
درخواستهاي آنها رسيدگي كنند و توجه آنها را جلب كنند. يافته هاي تحقيقاتي نشان ميدهد كه بيشتر درآمدها ( 80درصد آنها)  از مشتري هاي سابق و هميشگي به دست مي آيد تا مشتريهاي جديد. بنابراين در كنار تلاشي كه براي جذب مشتري هاي جديد انجام مي دهيد، بيشتر توجه خود را معطوف به مشتري هاي دائمي خود كنيد و آنها را شگفت زده سازيد تا در دراز مدت پول بيشتري بدست آوريد. در دنياي مدرن امروزي توجه به مشتري قابل تقدير و ماندگار است.


10- زمينه ي كاري خود را با تكنولوژي هم سطح كنيد.
از اين كه بيش از اندازه در جهان تكنولوژي گير بيفتيد اجتناب كنيد، از طرفي لازم است بدانيد كه چگونه مي توان با آن به سود رسيد. يكي از جنبه هاي اعجاز آميز اينترنت اين است كه چند تاجر كه در يك زيرزمين كار ميكنند مي توانند وبسايت بهتري نسبت به كمپاني 50ميليون دلاري داشته باشند و هيچ كسي تفاوت اين دو را درك نميكند. تا زماني كه تكنولوژي براي رفع نيازها مناسب است، نبايد آن را ناديده گرفت. بهترين تكنولوژي آن است كه استفاده از آن به شما كمك كند نه اين كه ديگران را تحت تأثير قرار دهد.


11- گروهي درجه يك تشكيل دهيد.
هيچ كس به تنهايي نمي تواند يك كسب و كار موفق ايجاد كند. اين كار احتياج به گروهي دارد كه اعضاي آن همچون خودتان نسبت به كاري كه انجام مي دهند و در نتيجه موفقيت آن متعهد باشند. گروه ميتواند از
اعضاي خانواده، دوستان، تهيه كننده ها، اتحاديه هاي مربوطه، كارفرماها، خرده پيمانكارها، شركتهاي صنعتي و يا از عموم باشد. البته مهمترين اعضاي گروه مشتريها هستند. هر كسي از اعضاي گروه و يا همه ي آنها ممكن است نظري دربارهي نحوهي انجام فعاليتها داشته باشند و به اين ترتيب در آينده ي كسب و كار سهيم شوند.


12- سعي كنيد به عنوان يك متخصص شناخته شويد.
زماني كه نميتوانيد مشكلي را حل كنيد، آيا از نظر ديگران استفاده مي كنيد و يا از فرد ماهري در آن زمينه كمك ميخواهيد؟ واضح است كه به دنبال اطلاعات دقيق و كمكهاي اثربخش مي گرديد و از متخصصين ميخواهيد كه در حل مشكل ياري تان كنند. زماني كه مخزن آب گرم سوراخ شده باشد با لوله كش تماس مي گيريد، زماني كه ميخواهيد خانه بفروشيد با معاملات ملكي تماس ميگيريد و زماني كه دندان درد داريد به دندانپزشك مراجعه ميكنيد. طبيعتاً هر چقدر در كار خود متخصص و شناخته شده باشيد، مردم بيشتري به شما رجوع ميكنند تا از تخصصتان بهره ببرند و به اين ترتيب فروش بيشتري خواهيد داشت. در واقع، تبديل شدن به عنوان متخصص روشي براي اكتشاف كسب و كار جديد است، فقط در جهت معكوس
. در اين صورت به جاي اين كه به دنبال مشتريهاي جديد بگرديد، آنها خود به خاطر تخصصي كه داريد به سمت تان خواهند آمد.


13- مزيتهاي رقابتي ايجاد كنيد.
هر كسب و كاري بايد برنامه ي فروش منحصر به فردي داشته باشد. دور از ذهن نيست كه اين سؤال اساسي پرسيده شود كه »چرا مردم به جاي انتخاب رقيبانتان بايد به سمت كسب و كار شما بيايند و از محصولات و خدمات شما استفاده كنند؟« يا به عبارت ديگر چه عواملي سبب برتري كسب و كار شما نسبت به ساير رقيبان است؟ خدمات بهتر، گارانتي طولاني تر، مجموعه ي كاري بهتر، ساعات كار طولاني تر، شرايط پرداخت انعطاف پذيرتر، قيمت كمتر، ارائه خدمات بهتر براي مشتري، بهتر بودن شرايط بازپس گيري و يا تعويض كالاها و يا مجموعهاي از اين ويژگي ها؟!


14- روي خودتان سرمايه گذاري كنيد.
كارآفرينان برتر كتابها، مجله ها، گزارشها، ژورنال ها، روزنامه ها، وبسايت ها و نشريه هاي اقتصادي را مي خوانند؛ چون مي دانند كه اين منابع دانش و مهارت اقتصادي آنها را افزايش ميدهد. آنها در گروه هاي اقتصادي عضو مي شوند و با اعضاي ديگر گروه ارتباط برقرار ميكنند و از رمز و رازهاي موفقيت آنها استفاده
ميكنند تا بتوانند اهداف خود را تعريف كنند. آنها در سمينارهاي اقتصادي و دوره هاي آموزشي شركت مي كنند، حتي اگر خودشان در آن موضوع خبره باشند. چون مي دانند كه آموزش فرآيندي است كه روز به روز پيشرفت مي كند. به طور خلاصه كارآفرينان موفق هيچ وقت خودشان را از بهترين هاي كسب و كار و مهمترين و مؤثرترين ابزارهاي تبليغاتي محروم نمي كنند و هميشه از آنها بهره مي گيرند.


15- در دسترس باشيد.
ما در دورهاي زندگي ميكنيم كه انتظار داريم كه غذاهاي ما فقط در چند دقيقه آماده شوند، يا لباسهاي ما زود خشك شوند، يا بتوانيم از خودپردازها پول بگيريم و يا اين كه پيتزاي ما در عرض 30دقيقه به دستمان برسد. پس مي توانيد روند پيشرفت را ببينيد، بنابراين بايد آنرا تا حد ممكن براي مردم بدون دردسر عرضه كرد. بايد مطلع باشيد كه افراد كمي خيلي سخت كار خواهند كرد، يا از سر راه آنها كنار برويد و توجه خود را به افراد ديگر جامعه معطوف كنيد و يا از اينكه آنها پولي را كه به زحمت بدست آورده اند به شما مي دهند ناراحت باشيد. كاري كنيد تا براي مردم آسان باشد كه از شما خريد كنند، اين به اين معني است كه در دسترس مردم باشيد و از كالاها و خدماتي كه ارائه مي دهيد آگاه باشيد. بايد بتوانيد براي مردم چيزي را كه ميخواهند، در زماني كه ميخواهند فراهم كنيد.


ادامه دارد ....
 

در صورت تمایل به تماس توسط کارشناسان ما لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود 

divider divider

ثبت نظر