کسب و کار سنتی در مقابل کسب و کار آنلاین !!! کدام پیروز است

کسب و کار سنتی در مقابل کسب و کار آنلاین !!! کدام پیروز است
کسب و کار سنتی در مقابل کسب و کار آنلاین !!! کدام پیروز است

 کسب و کار سنتی در مقابل کسب و کار آنلاین !!! کدام پیروز است
همه چیز در حال تغییر است اما آیا شما به کسب و کار خود فکر کرده اید ؟
در سالهای اخیر تعداد کاربران آنلاین در حال گسترش است و افراد زیادی خرید آنلاین را در زندگی تجربه کرده اند .
اکنون وقت آن رسیده که حرکتی از سوی سنتی به دیجیتالی داشته باشیم .

در این ویدئوی کوتاه مقایسه ای  بین کسب و کار سنتی و آنلاین انجام شده است .

نظر بدهید